Weten wie en wat er speelt

Colofon

Uitgever: Voetbalinlimburg.nl

Directie: T. Cremers
M. Simonis

Hoofdredacteur: W. Hinssen

Redactie: T. Cals
S. Hartog

TV-Redactie: R. Schiavone
E. Vaessen

Vormgeving: VIP Productions

Fotografie: I. Delahaye
J. Jacobs
J. Kochanowski
R. Schiavone


Partners: 24 Webvertising
Voetbal Magazine Limburg
Gaming Club
Venlo@cj.nl